Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Burmistrz Morynia informuje, że wywieszono pełną treść wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia informuje, że wywieszono pełną treść wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Moryń, 10 sierpnia 2023 r.

                                                                           

           

Burmistrz Morynia informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Moryniu, sołectwa, stronie internetowej Urzędu, w BIP, Infopublikatorze.pl wywieszono pełną treść wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

– część nieruchomość nr 184/40 obręb Bielin,

– część nieruchomości nr 24/3, obręb Witnica,

– część nieruchomości nr 222, obręb 3 miasta Moryń.

Informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2 lub tel. 91 466 79 54

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO