Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Burmistrz Morynia informuje, że wywieszono pełną treść wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: część działki nr 26/4 położona w obrębie 3 miasta Moryń

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia informuje, że wywieszono pełną treść wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: część działki nr 26/4 położona w obrębie 3 miasta Moryń

Moryń, 20 październik 2022 r.

GMOŚ.6845. 31.2022.MM                     

Burmistrz Morynia informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Moryniu,

stronie internetowej Urzędu, w BIP, Infopublikatorze.pl wywieszono pełną treść wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: część działki nr 26/4 położona w obrębie 3 miasta Moryń. Informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2 lub tel. 91 466-79-54

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie