Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Burmistrz Morynia informuje, że wywieszono pełną treść wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: działka nr 194/6, obręb Nowe Objezierze.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia informuje, że wywieszono pełną treść wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: działka nr 194/6, obręb Nowe Objezierze.

Moryń,   28  czerwca 2022 r.

GMOŚ.6845. 14.2022.MM                      

Burmistrz Morynia informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Moryniu, stronach internetowych Urzędu, Infopublikatorze.pl wywieszono pełną treść wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: działka nr 194/6, obręb Nowe Objezierze.

Informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2 lub tel. 91 466 -79 -54.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,