Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Burmistrz Morynia informuje, że wywieszono pełną treść wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: działka nr 194/6, obręb Nowe Objezierze.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia informuje, że wywieszono pełną treść wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: działka nr 194/6, obręb Nowe Objezierze.

Moryń,   28  czerwca 2022 r.

GMOŚ.6845. 14.2022.MM                      

Burmistrz Morynia informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Moryniu, stronach internetowych Urzędu, Infopublikatorze.pl wywieszono pełną treść wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: działka nr 194/6, obręb Nowe Objezierze.

Informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2 lub tel. 91 466 -79 -54.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.