Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Burmistrz Morynia informuje, że został wywieszony wykaz o II przetargach na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych:  nr 491, nr 492, nr 493,nr 494,nr 495 obręb 2 miasta Moryń.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia informuje, że został wywieszony wykaz o II przetargach na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych:  nr 491, nr 492, nr 493,nr 494,nr 495 obręb 2 miasta Moryń.

Moryń,  5 grudnia 2022 r.

GMOŚ.6840.4-9.2020.MM                      

Burmistrz Morynia informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Moryniu,

stronach internetowych Urzędu, Infopublikatorze.pl wywieszono pełną treść ogłoszeń  o II ustnych przetargach nieograniczonych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:  nr 491, nr 492, nr 493,nr 494,nr 495 obręb 2 miasta Moryń.

Informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2 lub tel. 91 466-79-54.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.