Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

29/2023

z dnia

29.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje

Nidzica, 07 września 2022 r.

GMKR.6845.313.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje,że 07 września 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

  1. gm. Nidzica, obręb nr 7 Jabłonka, miejscowość Wikno, działka nr 279/15 o pow. 157 m2 – pow. dzierżawy: 80 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  2. m. Nidzica, obręb nr 2, działka nr 184/8 o pow. 1 317 m2 – pow. dzierżawy: 58 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
  3. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 107/51 o pow. 41 230 m2 – pow. dzierżawy: 160 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
  4. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 113 o pow. 651 m2 – pow. dzierżawy: 367 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  5. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 113 o pow. 651 m2 – pow. dzierżawy: 210 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  6. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 62/12 o pow. 2 823 m2 – pow. dzierżawy: 53 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  7. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/25 o pow. 64 751 m2 – pow. dzierżawy: 176 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
  8. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 93/29 o pow. 5 806 m2 – pow. dzierżawy: 641 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
  9. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 93/26 o pow. 1 066 m2 – pow. dzierżawy: 738 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.