Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje

Nidzica, 28 września 2022 r.

GMKR.6840.3.2021

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 28 września 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w obrębie 5 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 8/5 o pow. 0,0810 ha, KW OL1N/00009473/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Powiatu Nidzickiego.

 

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie