Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Burmistrz Nidzicy informuję o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuję o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Nidzica, 27 października 2022 r.

GMKR.7125.8.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 27 października 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

  • lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. 1 Maja 13/Ogrodowa 2, obręb 4 m. Nidzica,  stanowiącego własność Gminy Nidzica, przeznaczonego
    do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie