Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

159/2023

z dnia

08.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3435
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje, że 24 kwietnia 2023 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje, że 24 kwietnia 2023 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nidzica, 24 kwietnia 2023 r.

GMKR.6840.26.2022

Burmistrz Nidzicy

 informuje, że 24 kwietnia 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy
, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Informacje i komunikaty,
na okres 21 dni wykaz niżej wymienionych nieruchomości, oznaczonych jako działki numer:

1)     166/25 o pow. 0,1015 ha, obręb 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009606/3 – sprzedaż działki
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem wynoszącym 23/100 części
działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha, KW OL1N/00026772/2;

2)     166/26 o pow. 0,1064 ha, obręb 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009606/3 – sprzedaż działki
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem wynoszącym 24/100 części
działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha, KW OL1N/00026772/2;

3)     166/27 o pow. 0,1092 ha, obręb 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009606/3 – sprzedaż działki
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

4)     166/28 o pow. 0,1189 ha, obręb 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009606/3 – sprzedaż działki
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

5)     166/29 o pow. 0,1197 ha, obręb 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009606/3 – sprzedaż działki
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem wynoszącym 27/100 części
działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha, KW OL1N/00026772/2;

6)     166/31 o pow. 0,1178 ha, obręb 2 m. Nidzica, KW OL1N/00009606/3 – sprzedaż działki
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem wynoszącym 26/100 części
działce nr 166/30 o pow. 0,0309 ha, KW OL1N/00026772/2;

7)     297 o pow. 0,0333 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00016815/3 – przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Przywidz w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Michalin

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wójt Gminy Komańcza informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.