Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
/
Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Nidzica, 23 września 2022 r.

GMKR.6840.19.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 23 września 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone
do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty, na okres 21 dni, wykaz:

  1. działki nr 107/41 o pow.0,1222 ha, położonej przy ul. 1 Maja, w obrębie 4
    m. Nidzica, stanowiącej własność Gminy Nidzica, przeznaczonej do  zbycia jako przyległej nieruchomości gruntowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali znajdujących się w budynku przy ul. 1 Maja 34A.
  2. lokalu niemieszkalnego nr 3, położonego w budynku oznaczonego nr 34
    w miejscowości Bartoszki, gm. Nidzica,  stanowiącego własność Gminy Nidzica, przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno