Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica przeznaczonej do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Nidzica, 09 listopada 2022 r.

GMKR.6845.321.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 09 listopada 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

  1. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 107/51 o pow. 41 230 m2 – pow. dzierżawy: 110 m2 – uprawa roślin jednorocznych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony