Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje, że wywieszono , wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, tj.: lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Żeromskiego 26A , obręb 6 m. Nidzica.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje, że wywieszono , wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, tj.: lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Żeromskiego 26A , obręb 6 m. Nidzica.

Nidzica, 16 sierpnia 2023 r.

GMKR.7125.10.2023

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 16 sierpnia 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, tj.: lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Żeromskiego 26A , obręb 6 m. Nidzica.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO