Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, tj.: lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Aleja Wojska Polskiego 9 , obręb 4 m. Nidzica.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, tj.: lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Aleja Wojska Polskiego 9 , obręb 4 m. Nidzica.

Nidzica, 14 września 2023 r.

GMKR.6840.23.2023

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 14 września 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, tj.: lokalu mieszkalnego nr 1, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Aleja Wojska Polskiego 9 , obręb 4 m. Nidzica.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ