Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica przeznaczonej do oddania w użyczenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica przeznaczonej do oddania w użyczenie

Nidzica, 01 sierpnia 2023 r.

GMKR.6850.18.2023

Burmistrz Nidzicy

Informuje, że 01 sierpnia 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica przeznaczonej do oddania w użyczenie:

– m. Nidzica, ul. Plac Wolności, obręb nr 6, działka nr 23 o pow. 210 m2 – pow. użyczenia: 10 m2
 i gm. Nidzica, obręb nr 7 Jabłonka, działka nr 275/6 o pow. 13 082 m2 – pow. użyczenia: 10 m2 – użytkowanie tablic informacyjnych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.