Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Nidzica, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Nidzica, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Nidzica, 15 czerwca 2022 r.

GMKR.7125.5.2022

     Burmistrz Nidzicy

informuje, że 15 czerwca 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty, na okres 21 dni, wykaz lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Nidzica, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

  • lokal nr 56, położony w budynku przy ul. Traugutta 9 w Nidzicy.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony