Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Nidzica, 07 listopada 2022 r.

GMKR.6845.315.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje, że w dniu 07 listopada 2022 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, zamieszczono na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

– gm. Nidzica obręb Piątki, działka nr 230/1 o pow. 42 131 m2– pow. dzierżawy: 18 050 m2 – uprawa roślin jednorocznych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony