Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica przeznaczonej do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Nidzica, 21 grudnia 2022 r.

GMKR.6845.330.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 21 grudnia 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

  1. m. Nidzica, obręb nr 2, działka nr 203/19 o pow. 9 463 m2 – pow. dzierżawy: 450 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
  2. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 33/10 o pow. 18 007 m2 – pow. dzierżawy: 100 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
  3. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 62/11 o pow. 25 895 m2 – pow. dzierżawy: 150 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
  4. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 107/51 o pow. 41 230 m2 – pow. dzierżawy: 43 m2 – uprawa roślin jednorocznych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.