Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje, że został wywieszony wykaz wykaz lokalu mieszkalnego nr 44, położonego w budynku przy ul. Traugutta 7A

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje, że został wywieszony wykaz wykaz lokalu mieszkalnego nr 44, położonego w budynku przy ul. Traugutta 7A

Nidzica, 26 sierpnia 2022 r.

GMKR.7125.4.2021

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 26 sierpnia 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone
do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty, na okres 21 dni, wykaz lokalu mieszkalnego nr 44, położonego w budynku przy ul. Traugutta 7A, obręb 5 m. Nidzica,  stanowiącego własność Gminy Nidzica, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości