Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
/
Burmistrz Nidzicy informuję ze został zamieszczony wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuję ze został zamieszczony wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Nidzica, 05 lipca 2022 r.

GMKR.7125.7.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 05 lipca 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone
do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty, na okres 21 dni, wykaz lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Nidzica, przeznaczonego do zbycia
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

  • lokal nr 4, położony w budynku przy ul. Kościuszki 34 w Nidzicy.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno