Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

92/2023

z dnia

02.04.2023

Ogłoszeń w bazie:

2602
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 21.02.2023 r. do dnia 14.03.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 21.02.2023 r. do dnia 14.03.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

WYKAZ NR 39/2023

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 21.02.2023 r. do dnia 14.03.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany (załącznik do zarządzenia nr 35/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 17 lutego 2023 r.)

  1  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, w pobliżu ul. F. Chopina
    2  Oznaczenie nieruchomości według  księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                    :  Szczawno-Zdrój  1 Numer działki        :  116/1 Powierzchnia         :  65 m2, Księga Wieczysta  :   71897/1 Kataster nieruchomości: „ŁIII” – łąki trwałe zamiana na Numer działki         : 43/1 Pow. ogólna           : 65 m2 Księga Wieczysta  :  8425/0 Kataster nieruchomości:  „dr” – drogi
   3  Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa niezabudowana  
  4    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaW studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar oznaczony jest symbolem 1.9 MMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszanej -mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w tym z usługami
  5Termin zagospodarowania nieruchomości  Nieruchomość do zagospodarowania  
  6  Cena nieruchomości:                                                                                    –  działka nr 116/1 – 8.000,- zł + podatek Vat 23%  
  7  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  ———————————————————————-
  8  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  ———————————————————————-
  9    Termin wnoszenia opłat  Wartość zamiennych nieruchomości jest taka sama, więc z tytułu zamiany dopłat nie będzie
  10    Zasady aktualizacji opłat  ———————————————————————-
  11  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  Prawo własności  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34.ust.1.pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 4 kwietnia 2023 r.

Szczawno-Zdrój 2023.02.21

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja o wywieszeniu wykazu użyczenia lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuję, że wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Czuchów, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego.

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości