Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6608
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 23.02.2023 r. do dnia 16.03.2023 r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 23.02.2023 r. do dnia 16.03.2023 r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NR 40/2023

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 23.02.2023 r. do dnia 16.03.2023 r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, załącznik do Zarządzenia nr …….. Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 23.03.2023 r.

  1  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, ul. Solicka 16
    2  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                    :   Szczawno-Zdrój  2 Numer działki         :  514/14 Powierzchnia         :  126 m2 Księga Wieczysta  :  72039/6 Kataster nieruchomości: B- Tereny mieszkaniowe
   3  Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa niezabudowana
  4  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Realizacja roszczenia wynikająca z art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu polepszenia zagospodarowania działki nr 514/4  
  5Termin zagospodarowania nieruchomości  Nieruchomość do zagospodarowania  
  6  Cena nieruchomości:                                                                                     18 000,00 zł  
  7  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  ———————————————————————-
  8  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  ———————————————————————-
  9    Termin wnoszenia opłat  Jednorazowo lub na raty  przed podpisaniem aktu notarialnego  
  10    Zasady aktualizacji opłat  ———————————————————————-
  11  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  Prawo własności  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34.ust.1.pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 6 kwietnia 2023 r.

Szczawno-Zdrój, dnia 21.02.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny