Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NR 49/2023

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 16.03.2023 r. do dnia 06.04.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. (załącznik do zarządzenia nr 53/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 15 marca 2023 r.)

  1  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, w pobliżu ul. Wita Stwosza
    2  Oznaczenie nieruchomości według  księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                    :  Szczawno-Zdrój  2 Numer działki        :  112/10 Powierzchnia         :  112 m2, Księga Wieczysta  :   71974/5 Kataster nieruchomości: „B” – tereny mieszkaniowe
   3  Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa niezabudowana  
  4    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaW miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar oznaczony jest symbolem 1.2 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
  5Termin zagospodarowania nieruchomości  Nieruchomość do zagospodarowania  
  6  Cena nieruchomości:                                                                                     19.000,- zł + podatek Vat 23%  
  7  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  ———————————————————————-
  8  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  ———————————————————————-
  9    Termin wnoszenia opłat  Jednorazowo lub na raty  przed podpisaniem aktu notarialnego  
  10    Zasady aktualizacji opłat  ———————————————————————-
  11  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  Prawo własności  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34.ust.1.pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 27 kwietnia 2023 r.

Szczawno-Zdrój 2023.03.15

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy