Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

170/2024

z dnia

18.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Burmistrz Zawichostu informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wykazu dot. lokalu użytkowego – komórki przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zawichostu informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wykazu dot. lokalu użytkowego – komórki przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./

informuje

o wywieszeniu w dniach od 06.06.2022 r. do 27.06.2022 r.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wykazu dot. lokalu użytkowego – komórki przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dotyczy lokalu użytkowego, usytuowanego przy ul. Askenazego w Zawichoście stanowiącego własność Gminy Zawichost. W/w budynek znajduje się na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 419 o pow. 0,0216 ha i prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sandomierzuksięga wieczysta KI1S/00006003/6.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.