Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Burmistrz Zawichostu informuje o wywieszeniu w dniach od 21.09.2023 r. do 11.10.2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zawichostu informuje o wywieszeniu w dniach od 21.09.2023 r. do 11.10.2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./

informuje,

o wywieszeniu w dniach od 21.09.2023 r. do 11.10.2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz dotyczy oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zawichost, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem:

  • 1801/3 o powierzchni 0,1900 ha, poł. w miejscowości Linów – obręb 0008 , Gmina Zawichost, woj. świętokrzyskie;

1801/4 o powierzchni 0,5400 ha, poł.w miejscowości Linów – obręb 0008 , Gmina Zawichost, woj. świętokrzyskie

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu