Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7194
/
/
Burmistrz Zawichostu informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zawichostu informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./

informuje

o wywieszeniu w dniach od 11.08.2022 r. do 01.09.2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykaz dotyczy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Zawichost oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami:

  • działka 194 o powierzchni 0,8300 ha, położona w miejscowości Podszyn, Gmina Zawichost, woj. świętokrzyskie;
  • działka 506 o powierzchni 0,3000 ha, położona w miejscowości Podszyn, Gmina Zawichost, woj. świętokrzyskie;
  • działka 509 o powierzchni  0,7300 ha, położona w miejscowości Podszyn, Gmina Zawichost, woj. świętokrzyskie;

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

W Y K A Z