Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kosieczynie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kosieczynie

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

O G Ł A S Z A

    TRZECI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 4

POŁOŻONEGO W KOSIECZYNIE PRZY UL. GŁÓWNEJ NR 87

Przedmiotem przetargu jest:

1. lokal mieszkalny nr 4 położony na parterze i poddaszu budynku, składający się z: 1 pokoju i kuchni na parterze oraz 2 pokoi na poddaszu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,18 m². Do lokalu przynależy komórka o pow. 10,91 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe.

Udział w budynku, działce gruntu i innych urządzeniach stanowiących współwłasność w 1269/10000 części. Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na działce geodezyjnej nr 715/2 o pow. 1100 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW ZG1S/00030182/7.

2. udział w działce gruntu położonej w Kosieczynie przy ul. Głównej 87, na działce geodezyjnej nr 715/1 o pow. 2 752 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW ZG1S/00030260/8. Udział w wysokości 1/8 do działki gruntu nr 715/1.

Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej. Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

CENA WYWOŁAWCZA

57.000,00 zł

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1570)

sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Wysokość wadium – 11.400,00 zł

Minimalne postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 570,00 zł/.

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu w (zł), w terminie do 22 września 2023 r. na konto Gminy Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Oddział Zbąszynek
z dopiskiem „wadium na lokal mieszkalny nr 4 w Kosieczynie przy ul. Głównej nr 87”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto Gminy tj. najpóźniej do 22 września 2023 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 29 września 2023 r. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 26 września 2023 r. o godz. 10:00
w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszy przetarg odbył się 10 maja 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbył się 4 lipca 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić na konto Gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku – biuro nr 8b, tel. 68 3910 334. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy