Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Burmistrz Zbąszynka  podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy na prowadzenie niepublicznego przedszkola

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka  podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy na prowadzenie niepublicznego przedszkola

Burmistrz Zbąszynka

 podaje do publicznej wiadomości

wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

lokal użytkowy na prowadzenie niepublicznego przedszkola

Przeznacza się do oddania w najem na czas oznaczony na okres do 3 lat lokal użytkowy o pow. 86,04 m2 położony w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku przy ul. Sportowej 1, na działce geodezyjnej nr 158/2 o pow. 4394 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności niepublicznego przedszkola.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW ZG1S/00028234/0.

Czynsz najmu wynosi 10,00 zł + podatek VAT za jeden oddział przedszkolny miesięcznie.

Czynsz jest płatny z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

Zmiany wysokości czynszu mogą następować aneksami do umowy.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Zgodnie z  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w najem zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 29 czerwca 2022 r. 

Wykaz zdjęto 10 sierpnia 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości