Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

155/2023

z dnia

04.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń piwnicznych

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń piwnicznych

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania

w najem w trybie bezprzetargowym

pomieszczeń piwnicznych

Przeznacza się do oddania w najem na czas oznaczony trzy pomieszczenia piwniczne o łącznej pow. 36,90 m2 z przeznaczeniem na siedzibę i miejsce prób zespołu muzycznego.

Pomieszczenia piwniczne położone są w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej nr 4, na działce geodezyjnej nr 21/11 o pow. 0,3331 m2, KW ZG1S/00040073/3

Czynsz najmu określa się w wysokości ustalonej jak dla piwnic: do 31 grudnia 2022 r. wynosi 3,00 zł miesięcznie za 1 m2 + podatek VAT, a od 1 stycznia 2023 r. czynsz będzie wynosić 5,00 zł miesięcznie za 1 m2 + podatek VAT.

Czynsz jest płatny z góry do dnia 20 każdego miesiąca.

Zmiany wysokości czynszu mogą następować aneksami do umowy. Oprócz czynszu najemca płaci podatek od nieruchomości, który jest naliczany w innym trybie.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w najem zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia  1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 21 listopada 2022 r. 

Wykaz zdjęto 3 stycznia 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego