Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Burmistrz Zbąszynka  podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka  podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy

Burmistrz Zbąszynka

 podaje do publicznej wiadomości

wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie
w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy

Przeznacza się do oddania w bezpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy o pow. 18,67 m² położony w budynku nr 1 przy ul. Długiej w Zbąszynku na działce geodezyjnej nr 230/56 o pow. 0,3381 ha.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028573/8.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek. Oddanie nieruchomości  w bezpłatne użyczenie nastąpi na prowadzenie działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Terenowe w Zbąszynku.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości
do oddania w najem zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej,  która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 27 czerwca 2022 r. 

Wykaz zdjęto 08 sierpnia 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości