Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628

OGŁOSZENIE

Dzierżawa

Nidzica, 05 kwietnia 2023 r.

GMKR.6845.2.2023

Burmistrz Nidzicy

informuje, że w dniu 05 kwietnia 2023 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, zamieszczono na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 1. gm. Nidzica, obręb Brzeźno Łyńskie, działka nr 50/10 o pow. 1485 m2 – pow. dzierżawy: 1485 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 2. gm. Nidzica, obręb Jabłonka, działka nr 73/1 o pow. 5697 m2 – pow. dzierżawy: 5697 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 3. gm. Nidzica, obręb Jabłonka, działka nr 179/3 o pow. 671 m2 – pow. dzierżawy: 671 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 4. gm. Nidzica, obręb Jabłonka, działka nr 280/10 o pow. 142 m2 – pow. dzierżawy: 142 m2 – cele wypoczynkowo-rekreacyjne;
 5. gm. Nidzica, obręb Jabłonka, działka nr 318/21 o pow. 1011 m2:

– pow. dzierżawy: 506 m2 – uprawa roślin jednorocznych,

– pow. dzierżawy: 505 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

 1. gm. Nidzica, obręb Łyna, działki: nr 88/1 o pow. 2712 m2 i nr 88/2 o pow. 2562 m2 – pow. dzierżawy: 5103 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 2. gm. Nidzica, obręb Napiwoda, działka nr 146/7 o pow. 973 m2 – pow. dzierżawy: 120 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 3. gm. Nidzica, obręb Napiwoda, działka nr 146/7 o pow. 973 m2 – pow. dzierżawy: 210 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 4. gm. Nidzica, obręb Olszewo, działka nr 389/5 o pow. 1103 m2 – pow. dzierżawy: 494 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 5. gm. Nidzica, obręb Piątki, działka nr 230/1 o pow. 42 131 m2 – pow. dzierżawy: 1000 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 6. gm. Nidzica, obręb Szerokopas, działki: nr 124 o pow. 11 165 m2 i nr 147/4 o pow. 7722 m2 – pow. dzierżawy: 10 722 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 7. gm. Nidzica, obręb Zagrzewo, działka nr 16/3 o pow. 12 900 m2 – pow. dzierżawy: 900 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 8. gm. Nidzica, obręb Zagrzewo, działka nr 16/3 o pow. 12 900 m2 – pow. dzierżawy: 950 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 9. m. Nidzica, obręb nr 1, działki: nr 122/3 o pow. 5802 m2 i nr 123/3 o pow. 1026 m2– pow. dzierżawy: 635 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 10. m. Nidzica, obręb nr 2, działka nr 184/8 o pow. 1317 m2 – pow. dzierżawy: 58 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 11. m. Nidzica, obręb nr 2, działka nr 62/18 o pow. 154 m2 – pow. dzierżawy: 154 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 12. m. Nidzica, ul. Konopnickiej, obręb nr 2, działka nr 203/8 o pow. 1261 m2 – pow. dzierżawy: 160 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 13. m. Nidzica, ul. Konopnickiej, obręb nr 2, działka nr 203/8 o pow. 1261 m2 – pow. dzierżawy: 142 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 14. m. Nidzica, ul. Konopnickiej, obręb nr 2, działki: nr 203/13 o pow. 9078 m2 i nr 203/19 o pow. 9463 m2 – pow. dzierżawy: 370 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 15. m. Nidzica, ul. Działdowska, obręb nr 2, działka nr 203/17 o pow. 22 402 m2 – pow. dzierżawy: 730 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 16. m. Nidzica, ul. Działdowska, obręb nr 2, działka nr 203/17 o pow. 22 402 m2 – pow. dzierżawy: 567 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 17. m. Nidzica, ul. Konopnickiej, obręb nr 2, działka nr 203/19 o pow. 9463 m2 – pow. dzierżawy: 730 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 18. m. Nidzica, ul. Spacerowa, obręb nr 3, działka nr 110/1 o pow. 1308 m2 – pow. dzierżawy: 85 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 19. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 125 o pow. 455 m2 – pow. dzierżawy: 455 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 20. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 208/9 o pow. 12 373 m2 – pow. dzierżawy: 250 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 21. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 208/9 o pow. 12 373 m2 – pow. dzierżawy: 400 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy).
 22. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 208/9 o pow. 12 373 m2 – pow. dzierżawy: 300 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy).
 23. m. Nidzica, ul. Marchlewskiego, obręb nr 3, działki: nr 357/5 o pow. 329 m2 i nr 736/40 o pow. 6671 m2– pow. dzierżawy: 45 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 24. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 469/24 o pow. 7587 m2 – pow. dzierżawy: 258 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 25. m. Nidzica, obręb nr 3, działki: nr 469/24 o pow. 7587 m2 i nr 505 o pow. 16 449 m2 – pow. dzierżawy: 300 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 26. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 524/10 o pow. 628 m2 – pow. dzierżawy: 280 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 27. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 524/20 o pow. 463 m2 – pow. dzierżawy: 463 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 28. – m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 524/24 o pow. 368 m2 – pow. dzierżawy: 330 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);

– m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 524/25 o pow. 371 m2 – pow. dzierżawy: 350 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

 1. m. Nidzica, obręb nr 3, działki nr 736/18 o pow. 480 m2 i nr 736/40 o pow. 6671 m2 – pow. dzierżawy: 946 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy) – 300 m2, uprawa roślin jednorocznych – 646 m2;
 2. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 736/19 o pow. 330 m2 – pow. dzierżawy: 330 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 3. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 736/21 o pow. 610 m2 – pow. dzierżawy:

– 410 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy),

– 200 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

 1. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 736/40 o pow. 6671 m2 – pow. dzierżawy: 25 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 2. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 736/40 o pow. 6671 m2:

– pow. dzierżawy: 250 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy),

– pow. dzierżawy: 300 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

 1. m. Nidzica, ul. Ogrodowa, obręb nr 4, działka nr 13/38 o pow. 9023 m2 – pow. dzierżawy: 210 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 2. m. Nidzica, ul. Ogrodowa, obręb nr 4, działka nr 13/38 o pow. 9023 m2 – pow. dzierżawy: 199 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 3. m. Nidzica, ul. Ogrodowa, obręb nr 4, działki: nr 13/38 o pow. 9023 m2 i nr 33/10 o pow. 18 007 m2 – pow. dzierżawy: 225 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 4. m. Nidzica, ul. Ogrodowa, obręb nr 4, działka nr 33/10 o pow. 18 007 m2 – pow. dzierżawy: 431 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 5. m. Nidzica, ul. Ogrodowa, obręb nr 4, działka nr 33/10 o pow. 18 007 m2 – pow. dzierżawy: 702 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 6. m. Nidzica, ul. Ogrodowa, obręb nr 4, działka nr 33/10 o pow. 18 007 m2 – pow. dzierżawy: 162 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 7. m. Nidzica, ul. Ogrodowa, obręb nr 4, działka nr 33/10 o pow. 18 007 m2 – pow. dzierżawy: 355 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 8. m. Nidzica, ul. Ogrodowa, obręb nr 4, działka nr 33/10 o pow. 18 007 m2 – pow. dzierżawy: 207 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 9. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 62/11 o pow. 25 895 m2 – pow. dzierżawy: 73 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 10. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 62/11 o pow. 25 895 m2 – pow. dzierżawy: 100 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 11. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 62/11 o pow. 25 895 m2 – pow. dzierżawy: 280 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 12. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 62/11 o pow. 25 895 m2 – pow. dzierżawy: 150 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 13. m. Nidzica, ul. Mickiewicza, obręb nr 4, działka nr 74/3 o pow. 5540 m2 – pow. dzierżawy: 98 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 14. m. Nidzica, ul. Mickiewicza, obręb nr 4, działka nr 74/3 o pow. 5540 m2 – pow. dzierżawy: 110 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 15. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 107/51 o pow. 41 230 m2 – pow. dzierżawy: 68 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 16. m. Nidzica, ul. Aleja Wojska Polskiego, obręb nr 4, działka nr 113 o pow. 651 m2 – pow. dzierżawy: 28,8 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (lokalizacja podnośnika dla osoby niepełnosprawnej);
 17. m. Nidzica, ul. Zielona, obręb nr 4, działka nr 151/5 o pow. 49 m2 – pow. dzierżawy: 40 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 18. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 188/9 o pow. 32 m2 – pow. dzierżawy: 32 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 19. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 263/93 o pow. 17 363 m2 – pow. dzierżawy: 639 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 20. m. Nidzica, obręb nr 5, działki: nr 16/6 o pow. 1914 m2 i nr 21/3 o pow. 814 m2 – pow. dzierżawy: 220 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 21. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 16/9 o pow. 127 m2 – pow. dzierżawy: 127 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 22. m. Nidzica, obręb nr 5, działki: nr 129/3 o pow. 1178 m2 i nr 173/14 o pow. 51 034 m2 – pow. dzierżawy: 321 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 23. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 137 o pow. 6185 m2 – pow. dzierżawy: 600 m2 – uprawa roślin jednorocznych.
 24. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 137 o pow. 6185 m2 – pow. dzierżawy: 600 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 25. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 137 o pow. 6185 m2 – pow. dzierżawy: 486 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 26. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 137 o pow. 6185 m2 – pow. dzierżawy: 490 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 27. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 137 o pow. 6185 m2 – pow. dzierżawy: 440 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 28. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 137 o pow. 6185 m2 – pow. dzierżawy: 420 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 29. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 137 o pow. 6185 m2 – pow. dzierżawy: 300 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 30. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20 261 m2 – pow. dzierżawy: 500 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 31. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20 261 m2 – pow. dzierżawy: 850 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 32. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20 261 m2 – pow. dzierżawy: 500 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 33. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20 261 m2 – pow. dzierżawy: 500 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 34. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20 261 m2 – pow. dzierżawy: 902 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 35. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20 261 m2 – pow. dzierżawy: 500 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 36. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20 261 m2 – pow. dzierżawy: 512 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 37. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20 261 m2 – pow. dzierżawy: 500 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 38. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20 261 m2 – pow. dzierżawy: 500 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 39. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20 261 m2 – pow. dzierżawy: 235 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 40. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 159 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 41. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 264 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 42. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 300 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 43. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 450 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 44. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 400 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 45. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 250 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 46. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 349 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 47. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 500 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 48. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 168 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 49. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 474 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 50. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 500 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 51. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 173/14 o pow. 51 034 m2 – pow. dzierżawy: 385 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 52. m. Nidzica, ul. Rataja, obręb nr 5, działka nr 213/9 o pow. 294 m2 – pow. dzierżawy: 220 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 53. m. Nidzica, ul. Rataja, obręb nr 5, działki: nr 213/10 o pow. 753 m2 i nr 213/11 o pow. 1682 m2 – pow. dzierżawy: 351 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 54. m. Nidzica, ul. Plac Wolności, obręb nr 6, działka nr 14/4 o pow. 17 m2 – pow. dzierżawy: 10,60 m2 – pod urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku przy ul. Plac Wolności 5, tj. schody wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych;
 55. m. Nidzica, ul. Plac Wolności, obręb nr 6, działka nr 14/5 o pow. 22 m2 – pow. dzierżawy: 1,51 m2 – pod urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku przy ul. Plac Wolności 6, tj. stopień schodowy i 2 kratki piwniczne;
 56. m. Nidzica, ul. Plac Wolności, obręb nr 6, działka nr 14/7 o pow. 22 m2 – pow. dzierżawy: 2,45 m2 – pod urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku przy ul. Plac Wolności 8, tj. stopień schodowy i 2 kratki piwniczne;
 57. m. Nidzica, ul. Plac Wolności, obręb nr 6, działka nr 14/8 o pow. 22 m2 – pow. dzierżawy: 1,21 m2 – pod urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku przy ul. Plac Wolności 9, tj. stopnie schodowe i kratka piwniczna;
 58. m. Nidzica, ul. Plac Wolności, obręb nr 6, działka nr 14/10 o pow. 23 m2 – pow. dzierżawy: 1,20 m2 – pod urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku przy ul. Plac Wolności 10/11, tj. stopień schodowy;
 59. m. Nidzica, ul. Plac Wolności, obręb nr 6, działka nr 14/11 o pow. 39 m2 – pow. dzierżawy: 29,09 m2 – pod urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku przy ul. Plac Wolności 13, tj. stopnie schodowe i kratka piwniczna;
 60. m. Nidzica, ul. Żeromskiego, obręb nr 6, działka nr 91/1 o pow. 6820 m2 – pow. dzierżawy: 895 m2 -parking.
 61. m. Nidzica, obręb nr 6, działka nr 99/10 o pow. 9350 m2 – pow. dzierżawy: 80 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 62. m. Nidzica, obręb nr 6, działka nr 106 o pow. 23 090 m2 – pow. dzierżawy: 213 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 63. m. Nidzica, obręb nr 6, działka nr 106 o pow. 23 090 m2 – pow. dzierżawy: 348 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 64. m. Nidzica, obręb nr 6, działka nr 106 o pow. 23 090 m2 – pow. dzierżawy: 270 m – uprawa roślin jednorocznych;
 65. m. Nidzica, ul. Tatarska, obręb nr 6, działka nr 115/9 o pow. 6257 m2 – pow. dzierżawy: 250 m2 – działalność handlowo-usługowa.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony