Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

157/2023

z dnia

06.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3403
/
/
I N F O R M A C J A

OGŁOSZENIE

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż okres 3 lat przeznacza w dzierżawę następujące nieruchomości:

 1. Fragment niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 836/467 o pow. około 0.2850 ha, położoną w Chełmku przy Plac Kilińskiego. Użytek Bi.
 2. Zabudowana budynkiem Regionalnego Ośrodka Szkolenia dla Osób Zagrożonych Bezrobociem w Chełmku o numerze KŚT 107/00003, nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 3195 o pow. 0.1080 ha, położoną w Chełmku przy Plac Kilińskiego. Użytek Bi.
 3. Zabudowana:
 • budynkiem „Domu Ludowego” o numerze KŚT 107/00004
 • ogrodzeniem budynku „Domu Ludowego” o numerze KŚT 291 00023,

nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 2979 o pow. 0.0590 ha, położoną w Chełmku przy ul. Bolesława Chrobrego 77. Użytek Bi.

 1. Nieruchomość gruntową oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 1688 o pow. 0.0295 ha, położoną w Chełmku przy ul. Bolesława Chrobrego 77. Użytek B.
 2. Zabudowana:
 • budynkiem „Domu Harcerza” o numerze KŚT 107/00006,

nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 3290 o pow. 0.0728 ha, położoną w Chełmku przy ul. Kochanowskiego 1A. Użytek Bi.

 1. Nieruchomość zabudowana:
 • budynkiem „Muszli Koncertowej” o numerze KŚT 107/00007,
 • budynkiem szalet o numerze KŚT 109/00014,
 • fontanną o numerze KŚT 291/00040,
 • siłownią zewnętrzną, która nie stanowi nakładów Gminy Chełmek,
 • skate parkiem (ul. Kolejowa w Chełmku) nr KŚT 290/00028
 • placem zabaw (ul. Kolejowa w Chełmku)
 1. Nieruchomość gruntową oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 836/538 o pow. około 4.5658 ha, położoną w Chełmku przy ul. Alei Parkowej i ul. Brzozowej. Użytek Bz.
 2. Fragment niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 836/542 o pow. około 0.3544 ha, położoną w Chełmku przy Plac Kilińskiego. Użytek Bi.
 3. Zabudowaną:
 • budynkiem gospodarczym o numerze KŚT 108/00003,
 • budynek zaplecza o numerze KŚT 107/00018, wyposażony w pojemnościowy gazowy podgrzewacz o numerze KŚT 808/00050, wymiennikownię o numerze KŚT 469/00004, zasobnik ciepła 1000 l o numerze KŚT 808/00049, centralę wentylacyjną o numerze KŚT 652/00003, układ solarny o numerze KŚT 669/00005, agregat o numerze KŚT 485/00001,
 • obiektem stadionu sportowego o numerze KŚT 290/00002,
 • ogrodzeniem o numerze KŚT 291/0003,
 • kortami zewnętrznymi odkrytymi w ilości 3 szt. o numerze KŚT 290/00012,
 • boiskiem wielofunkcyjnym o numerze KŚT 290/00010 wraz z lodowiskiem sezonowym o numerze KŚT 290/00011,
 • boiskiem piłkarskim „sztuczna trawa” o numerze KŚT 290/00009,
 • chodnikiem z kostki szarej o numerze KŚT 220/00249,
 • oświetleniem obiektu centrum sportowego o numerze KŚT 808/00043,
 • ogrodzeniem składającym się z trzech rodzajów ogrodzenia o numerze KŚT 291/00048,
 • trybuną mobilną o numerze KŚT 808/00044,

nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 842/222 o pow. 4.8760 ha, oraz fragment nieruchomości 842/275 o pow. ok. 0.0300 ha, położone w Chełmku przy ul. Krakowskiej 22. Użytek Bi i Bz.

 1. Zabudowaną:
 • krytą halą do tenisa o numerze KŚT 290/00013,
 • budynkiem kotłowni o numerze KŚT 109/00015

nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 842/216 o pow. 1.0537 ha, położoną w Chełmku przy ul. Żeromskiego. Użytek Bz.

 1. Fragment zabudowanej:
 • budynkiem „Domu Ludowego” o numerze KŚT 107/00005

nieruchomość gruntową oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 172/56 o pow. około 0.4460 ha, położoną w Bobrku przy ul. Nadwiślańskiej 150. Użytek Bi.

 1. Fragment:
 • zabudowanej kompleksem sportowym – kortami tenisowymi położonymi przy ul. Brzozowej 2 w Chełmku wraz z wyposażeniem wymienionym w załączniku nr 2 o numerze KŚT 290/00001,

niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 836/117 o pow. 0.4400 ha, położonej w Chełmku przy ul. Brzozowej.

 1. Nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 836/411 o pow. 0.1075 ha, położoną w Chełmku przy ul. Głogowej. Użytek Bz, Bi. Zabudowaną:
 • budynkiem – Chełmek, ul. Topolowa 8 o numerze KŚT 107/00002,
 • budynkiem Domu Rencisty w Chełmku, ul. Topolowa 6 wraz z wyposażeniem wymienionym w załączniku nr 1 i zagospodarowaniem terenu wokół budynku o numerze KŚT 107/00008,

nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 836/420 o pow. 0.5550 ha, położoną w Chełmku przy ul. Topolowej. Użytek B.

 1. Zabudowaną:
 • budynkiem hali widowiskowo-sportowej o numerze KŚT 107/00022

nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 842/308 o pow. 0.1314 ha, położoną w Chełmku przy ul. Krakowskiej 18. Użytek Bi.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 17 kwietnia 2023 roku do dnia 8 maja 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego  w Chełmku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

WYKAZ NR 107/2023

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej

Burmistrz Miasta Pasym informuje, że zostały wywieszone wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy