Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5712
/
/
I wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2022

OGŁOSZENIE

I wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2022

Wójt Gminy Bogdaniec

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bogdaniec, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

Termin wywieszenia: 17 sierpnia 2022 r.

Termin zdjęcia: 7 września 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

W Y K A Z

W Y K A Z

OGŁOSZENIE O IV PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO