Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Lubartowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8, został wywieszony wykaz dotyczący:

oddania w najem części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Lubartowskiego, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 580, położonej w Lubartowie przy ul. Jana Pawła II 14, w obrębie geodezyjnym 7 – Śródmieście, Gmina Miasto Lubartów, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00070319/0.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie na okres 21 dni oraz zamieszcza na stronie internetowej www.splubartow.bip.lubelskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Szczegółowych informacji dotyczących wyżej wymienionej nieruchomości można zasięgnąć w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8, parter, pokój nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30 lub pod numerem telefonu (81) 855-24-67.

Zarząd Powiatu w Lubartowie

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO