Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628

OGŁOSZENIE

Informacja

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zatwierdziła do wynajęcia na czas oznaczony do 3 lat w drodze bezprzetargowej wykaz nieruchomości obejmujący część działki nr 36/12 obr. 35 o pow. 50 m2, położonej w rejonie ul. Stawowej z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz stronach BIP na okres od dnia 23 września 2022 r. do 14 października 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony