Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925

OGŁOSZENIE

Informacja

Zarząd Powiatu w Lublinie

informuje, że:

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie,

Lublin, ul. Spokojna 9, budynek A, na tablicy ogłoszeń na I piętrze

oraz na stronie internetowej: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=452

zamieszczony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Lubelskiego przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

  • działka nr 881/3 o powierzchni 0.15ha, położona w obrębie: 0025 Żuków, jednostka ewidencyjna: Krzczonów.

Przedmiotowa nieruchomość będzie przedmiotem darowizny na rzecz Gminy Krzczonów – uchwała Nr XLVII/531/2022 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 27 października 2022 r.

WICESTAROSTA LUBELSKI

/-/

Andrzej Chrząstowski

CZŁONEK ZARZĄDU

/-/

Grzegorz Kozioł

Lublin, dnia 8 listopada 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.