Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7153

OGŁOSZENIE

Informacja

Informacja

Burmistrz Mieroszowa informuje, że dnia 29 lipca 2022 roku, wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Plac Niepodległości 1 – I piętro, obok pokoju nr 15 oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie pod adresem: http://bip.mieroszow.pl wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu oraz przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO