Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741

OGŁOSZENIE

Informacja

Wójt Gminy Bogdaniec

podaje do publicznej wiadomości II wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w roku 2023

Opis nieruchomościPołożenieNr działkiPowierzchnia nieruchomościCena nieruchomości w złotych bez VATPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaNr księgi wieczystejForma zbycia
Nieruchomość gruntowa zabudowanaPodjenin 59/2Powierzchnia działki 0,1549ha Powierzchnia użytkowa budynku 58,34 m2 oraz budynek stodoły o pow. 100 m2.6.060,00 zł (po uwzględnieniu 90% bonifikaty)Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 58,34 m2 oraz budynek stodoły o pow. 100 m2 położona
w miejscowości Podjenin na działce gruntowej
nr 9/2 o pow. 0,1549 ha. Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowych najemców.
GW1G/00078137/0Zbycie bezprzetargowe

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upływa w dniu 22 marca 2023 r.

Termin wywieszenia: 8 lutego 2023 r.

Termin zdjęcia: 1 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.