Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905

OGŁOSZENIE

Informacja

Wójt Gminy Bogdaniec

podaje do publicznej wiadomości II wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w roku 2023

Opis nieruchomościPołożenieNr działkiPowierzchnia nieruchomościCena nieruchomości w złotych bez VATPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaNr księgi wieczystejForma zbycia
Nieruchomość gruntowa zabudowanaPodjenin 59/2Powierzchnia działki 0,1549ha Powierzchnia użytkowa budynku 58,34 m2 oraz budynek stodoły o pow. 100 m2.6.060,00 zł (po uwzględnieniu 90% bonifikaty)Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 58,34 m2 oraz budynek stodoły o pow. 100 m2 położona
w miejscowości Podjenin na działce gruntowej
nr 9/2 o pow. 0,1549 ha. Sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowych najemców.
GW1G/00078137/0Zbycie bezprzetargowe

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upływa w dniu 22 marca 2023 r.

Termin wywieszenia: 8 lutego 2023 r.

Termin zdjęcia: 1 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,