Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1922
/
/
Informacja o wykazie

OGŁOSZENIE

Informacja o wykazie

Informacja o wykazie

Wójt Gminy Zbiczno informuje, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno oraz na stronie internetowej urzędu, w okresie od 2 sierpnia 2022 r. do 22 sierpnia 2022r. został umieszczony wykaz powierzchni hali widowiskowo-sportowej w Zbicznie stanowiącej własność Gminy Zbiczno przeznaczonej do najmu pod umieszczenie banera reklamowego, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1