Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Informacja o wyniku przetargu

OGŁOSZENIE

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

na zbycie nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 2213), Burmistrz Szczawna -Zdroju podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na zbycie niżej wymienionej nieruchomości:

 1. Dnia 1 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju
  przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, odbył się czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
 1. Przedmiotem przetargu była nieruchomoś
 2. gruntowa niezabudowana położona
  w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina, obręb Szczawno-Zdrój 1, oznaczona jako działka nr 52/4 o pow. 0,6993 ha objęta księgą wieczystą nr SW1W/00002592/9.
 1. Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 1. Cena wywoławcza: 800.000, – zł + podatek VAT 23%
 1. Informację podaje się do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Urzędu Miasta oraz publikując na stronie Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju www.szczawno-zdroj.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczawno-Zdrój um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/ na okres 7 dni tj.

od dnia 09.08.2023 r. do dnia 16.08.2023 r.

Szczawno-Zdrój, 2023-08-07

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy