Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Informacja o wyniku przetargu

OGŁOSZENIE

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

na zbycie nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2021 poz. 2213), Burmistrz Szczawna -Zdroju podaje
do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na zbycie niżej wymienionej nieruchomości:

 1. Dnia 2 sierpnia 2023 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnie- Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
 1. Przedmiotem przetargu była nieruchomości gruntowa niezabudowana położona
  w Szczawnie – Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina, obręb Szczawno – Zdrój 1, oznaczona
  jako działka nr 791/6 o pow. 0,3067 ha objęta księgą wieczystą nr SW1W/00071892/6.
 1. Do przetargu przystąpił jeden Oferent.
 1. Cena wywoławcza: 580.000,- zł + podatek VAT 23%.


5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła : 585.800,- zł + podatek Vat 23%

.

 1. Nabywcą nieruchomości została Firma „Helios Energy” Sp. z o.o. z siedzibą przy
  ul. Jana Nikliborca 9, 52-444 Wrocław, reprezentowana przez Pana Krzysztofa Maliszewskiego.
 1. Informację podaje się do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Urzędu Miasta oraz publikując na stronie Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju

www.szczawno-zdroj.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta

Szczawno-Zdrój um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/ na okres 7 dni tj. od dnia

10.08.2023 r. do dnia 17.08.2023 r.

Szczawno-Zdrój, 2023-08-07

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO