Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro), a także w Biuletynie Informacji Publicznej, został umieszczony wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 50/5, k. m. 1, położonej w miejscowości Smarchowice Śląskie, o pow. 0,0400 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1U/00042187/0, przeznaczona do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym
w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym
w ustawie.

Namysłów, dnia 17 marca 2023 r.

BURMISTRZ

dr Bartłomiej Stawiarski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu