Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro), a także w Biuletynie Informacji Publicznej, został umieszczony wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 50/5, k. m. 1, położonej w miejscowości Smarchowice Śląskie, o pow. 0,0400 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1U/00042187/0, przeznaczona do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym
w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym
w ustawie.

Namysłów, dnia 17 marca 2023 r.

BURMISTRZ

dr Bartłomiej Stawiarski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA