Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnychprzeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro), a także w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały umieszczone wykazy nieruchomości obejmujące:

działkę nr 24/6, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0110 ha,
działkę nr 25/1, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0017 ha,
działkę nr 24/7, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0107 ha,
działkę nr 25/2, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0254 ha,
działkę nr 24/8, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0106 ha,
działkę nr 24/9, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0147 ha,
działkę nr 24/10, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0243 ha,
działkę nr 24/11, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0219 ha,
działkę nr 25/6, k. m. 16, obręb Namysłów, pow. 0,0032 ha,

objętych księgą wieczystą nr OP1U/00083390/5 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym
w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Zastępca Burmistrza Namysłowa

        dr Krzysztof Mucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18