Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Liszki, dnia 25.07.2023 r.

WÓJT GMINY LISZKI

zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń (I piętro) Urzędu Gminy Liszki przy
ul. Mały Rynek 18, 32-060 Liszki, a także na stronie internetowej Gminy Liszki www.liszki.plw zakładce Aktualności/Sprzedaż działek gminnych oraz pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugliszki w zakładce GEODEZJA/SPRZEDAŻ DZIAŁEK GMINNYCH – na okres 21 dni, tj. od dnia 25 lipca 2023 r. do dnia
15 sierpnia 2023 r., zamieszczone zostały niżej wymienione wykazy:

  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Liszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1423/1 o pow. 0,0040ha położonej w miejscowości Mników gm. Liszki – PPG. 6840.1.8.2023.
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, stanowiącej własność Gminy Liszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 533/2 o pow. 0,16ha położonej w miejscowości Kaszów gm. Liszki – PPG. 6840.1.9.2023.
  3. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Liszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1426/2 o pow. 0,0145ha położonej w miejscowości Mników gm. Liszki – PPG. 6840.1.10.2023

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazów można uzyskać w Urzędzie Gminy Liszki przy ul. Mały Rynek 18, 32-060 Liszki – I piętro pok. nr 3 lub pod numerem telefonu 12 257-65-57.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO