Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazu części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Okunince przeznaczonej do użyczenia.

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Okunince przeznaczonej do użyczenia.

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu części nieruchomości Skarbu Państwa położonej
w Okunince przeznaczonej do użyczenia.

Starosta Włodawski informuje zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.), że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włodawie przy Al. J. Piłsudskiego 24 został wywieszony na okres 21 dni (poczynając od dnia 14.04.2023 r. do 09.05.2023 r.) wykaz nr 3 części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Okunince przeznaczonej do użyczenia. Niniejszy wykaz zamieszczony został również na stronie internetowej w  biuletynie informacji publicznej (BIP) Starostwa Powiatowego we Włodawie https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=297&action=details&document_id=1874808 oraz na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie https://luwwlublinie.bip.gov.pl/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa/.

Włodawa, dnia 14.04.2023 r.

Z  up.  Starosty
  /-/ mgr inż. Marek Pawłowski

Kierownik Wydziału Geodezji

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE