Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych należących do  gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych należących do  gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Informacja o wywieszeniu wykazu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych należących do  gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 13.01.2023 r. do 03.02.2023 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3 (budynek B, III piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów, przeznaczonych do najmu lokali użytkowych i mieszkalnych.

Więcej informacji pod nr tel. 77 419 03 77

                                                                                              Burmistrz Namysłowa

                                                                                             dr Bartłomiej Stawiarski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.