Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazu najmu lokali użytkowych i mieszkaniowych należących do  gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu najmu lokali użytkowych i mieszkaniowych należących do  gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Informacja o wywieszeniu wykazu najmu lokali użytkowych i mieszkaniowych należących do  gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 09.09.2022 r. do 30.09.2022 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3 (budynek B, III piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego   w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów, przeznaczonych  do najmu lokali użytkowych i mieszkaniowych.

Więcej informacji pod nr tel. 77 419 03 77

                                                                                              Burmistrz Namysłowa

                                                                                             dr Bartłomiej Stawiarski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.