Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7195
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazu najmu lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu najmu lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Informacja o wywieszeniu wykazu najmu lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Zastępca Burmistrza Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 05.08.2022 r. do 26.08.2022 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3 (budynek B, III piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów, przeznaczonych do najmu lokali użytkowych.
Więcej informacji pod nr tel. 77 419 03 77

            Zastępca Burmistrza Namysłowa

               dr Krzysztof Mucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek