Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Chełmek, dnia 4 kwietnia 2023 roku

Znak: AGK.6840.3.2023

I N F O R M A C J A

O W Y W I E S Z E N I U W Y K A Z U

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 1107/11 o pow. 0.0917 ha, obręb Bobrek, położoną w Bobrku przy ul. Nadwiślańskiej.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP na okres 21 dni tj. w terminie od dnia 6 kwietnia 2023 roku do dnia 27 kwietnia 2023 roku. Dodatkowych informacji w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0 33844-90-35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu