Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

155/2023

z dnia

04.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazu użyczenia lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu użyczenia lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Informacja o wywieszeniu wykazu użyczenia lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 31.03.2023r. do 21.04.2023 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3 (budynek B, III piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie wywieszony wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego mienie Gminy Namysłów, przeznaczonego do użyczenia.   
Więcej informacji pod nr tel. 77 419 03 77

                                                                                                        Burmistrz Namysłowa

                                                                                                       dr Bartłomiej Stawiarski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego