Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do ponownego oddania w najem – na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2025 r.

OGŁOSZENIE

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do ponownego oddania w najem – na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna,   a przeznaczonej do ponownego oddania w najem – na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2025 r. – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej: prowadzenie zajęć języka angielskiego (lokal użytkowy o łącznej powierzchni 20,30 m2), w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

Wójt Gminy Miedźna

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na okres 21 dni:   od dnia 07.11.2022 r. do dnia 28.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna,   ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do ponownego oddania w najem – na czas oznaczony do dnia  31 sierpnia 2025 r. – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej: prowadzenie zajęć języka angielskiego (lokal użytkowy o łącznej powierzchni 20,30 m2),  w drodze bezprzetargowej:                                              

  • lokal użytkowy składający się z dwóch pomieszczeń o powierzchni 19,30 m2   oraz część pomieszczenia WC oznaczonego numerem 0.51 i 0.52 o powierzchni  1 m2 wraz z prawem korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku, usytuowany   na parterze budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli, 43-225.

Budynek biurowo-usługowy, wolnostojący, III-kondygnacyjny (przyziemie, parter i piętro), niepodpiwniczony. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1746/37 o pow. 0,5122 ha przy ul. Poprzecznej 1 w Woli. Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład ww. lokalu:  19,30 m2, 1,00 m2.

Nieruchomość położona jest w Woli przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola.  Jednostka ewidencyjna 241003_2, Miedźna, obręb ewidencyjny 241003_2.0006, Wola,   arkusz mapy 4, jednostka rejestrowa gruntów G1168, użytek Bi, identyfikator budynku 241003_2.0006.1152_BUD.

Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Miedźna  w księdze wieczystej Nr KA1P/00039083/4 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowy w Pszczynie. Przeznaczenie przedmiotu najmu:  na prowadzenie działalności gospodarczej: prowadzenie zajęć z języka angielskiego przez najemcę. Okres najmu (czas trwania umowy): na czas oznaczony od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2025 r.   

Wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedźna  www.miedzna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Załącznik do zarządzenia Nr.OR.0050.233.20200 Wójta Gminy Miedźna z dnia 3 listopada 2022

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie