Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7156
/
/
Informacja Wójta Gminy Orchowo o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

OGŁOSZENIE

Informacja Wójta Gminy Orchowo o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Orchowo

podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl, w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orchowo bip.orchowo.pl, w zakładce „Urząd Gminy”/„Zarządzenia Wójta Gminy” na okres 21 dni: od dnia 19 lipca 2022 r. do dnia 8 sierpnia 2022 r. wywieszony został wykaz nieruchomości lokalowych, mieszczących się przy ul. Kościuszki 4, w Orchowie,  w budynku po dawnym ośrodku zdrowia, zlokalizowanym na działce nr ew. 134, KW KN1S/00018008/3, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo, pokój nr 8, pod nr tel. (63) 26-84-090 wew. 31 oraz na powyżej wskazanych stronach internetowych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy o łącznej powierzchni 0,4126 ha, złożonych z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych:  4228/6 o pow. 0,1533 ha, 4228/9  o pow. 0,1165 ha, 4228/12 o pow. 0,1428 ha   nr KW KR1W/00092115/0

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO